“OLMOSHLARNING TUSLANISHI” MAVZUSIDAGI DARS MASHG‘ULOTI

“OLMOSHLARNING TUSLANISHI” MAVZUSIDAGI DARS MASHG‘ULOTI

Tafsilot

Qisqacha

“OLMOSHLARNING TUSLANISHI” MAVZUSIDAGI DARS MASHG‘ULOTI

Batafsil

Nizomiy nomidagi TDPU Termiz filialida barcha darslar professor-o‘qituvchilar tomonidan yangi pedagogik texnologiyalar asosida, qiziqarli tarzda olib boriladi. Zamon talablariga mos tarzda ilm-fan sirlarini taklabalarga yetkazadi. Albatta, bu talabalarning fanlarni yaxshi o‘zlashtirishiga yo‘l ochadi. Shunday dars mashg‘ulotlaridan biri Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrasi rus tili va adabiyoti o‘qituvchisi Abduraxmonova Hilola tomonidan Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 103-guruh o‘quvchilari bilan o‘tkazildi. “Olmoshlarning tuslanishi” mavzusidagi dars mashg‘uloti talabalar bilan juda qiziqarli tarzda savol-javoblar asosida qiziqarli o‘yinlardan foydalanib olib borildi.

Mavzuga oid