AKMEOLOGIK YONDOSHUV ASOSIDA KASBIY TA’LIMDA MUTAXASSISLAR TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQISH

Kasbiy ta’limda ta’lim oluvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga qo‘yilgan zamonaviy talablarga mos ravishda akmeologik yondashuvni joriy etish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari ishlab chiqiladi.

Tafsilot

Qisqacha

Kasbiy ta’limda ta’lim oluvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga qo‘yilgan zamonaviy talablarga mos ravishda akmeologik yondashuvni joriy etish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari ishlab chiqiladi.

Batafsil

“Akmeologik yondashuv asosida kasbiy ta’limda mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirish” nomli monografiya tayyorlanadi. “Akmeologik yondashuv asosida kasbiy ta’limda mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirishning innovatsion ta’lim texnologiyalari” o‘quv-qo‘llanmasi ishlab chiqiladi va amaliyotga joriy etiladi. “Kasbiy ta’limda akmeologik yondashuv asosida mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirishning innovatsion ta’lim texnologiyalari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘tkaziladi, ilmiy seminarlar tashkil etiladi. Davriy ravishda ilmiy maqolalar va tezislar chop etiladi. Kasbiy ta’limda kadrlar tayyorlash sifati oshishiga salmoqli hissa qo‘shiladi. Ilmiy tadqiqot yakunlari bo‘yicha tayyorlangan tahlillar, xulosalar, tavsiyalar va takliflar asosida, ilmiy maqolalar, tezislar, uslubiy qo‘llanma, monografiya risolalar tarzida chop etiladi. Shuningdek, ixtisoslashgan ilmiy Kengashda doktorlik dissertatsiyalari himoya qilinadi.

Mavzuga oid