Zamonaviy uzluksiz ta`lim muammolari: innovatsiyon g'oyalar va istiqlobollar

Xalqaro ilmiy konferentsiya dasturi

 

Tafsilot

Qisqacha

Xalqaro ilmiy konferentsiya dasturi

 

Batafsil

Fayllar:
1. Konferentsiya_dasturi.pdf    

Mavzuga oid