E'lon 18.04.2018

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Ped.26.01 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi 13.00.02 –ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(sohalar bo‘yicha) 13.00.06 – elektron ta’lim nazariyasi va metodikasi ixtisosliklari bo‘yicha ilmiy seminar majlisining 1-sonli yig‘ilishi

 

Tafsilot

Qisqacha

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Ped.26.01 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi 13.00.02 –ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(sohalar bo‘yicha) 13.00.06 – elektron ta’lim nazariyasi va metodikasi ixtisosliklari bo‘yicha ilmiy seminar majlisining 1-sonli yig‘ilishi

 

Batafsil

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Ped.26.01 raqamli Ilmiy kengash qoshidagi 13.00.02 –ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(sohalar bo‘yicha) 13.00.06 – elektron ta’lim nazariyasi va metodikasi ixtisosliklari bo‘yicha ilmiy seminar majlisining 1-sonli yig‘ilishi 2018 yil 18 aprel Toshkent shahri Qatnashdilar: pedagogika fanlari doktori, professor N.A.Muslimov– seminar raisi, pedagogika fanlari doktori, professor X.S.Muxitdinova– rais o‘rinbosari, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori M.R.Fayziyeva– ilmiy kotib, pedagogika fanlari nomzodi K.Xusanboyeva, pedagogika fanlari doktori, professor R.X.Niyozmetova, tarix fanlari nomzodi, dotsent V.T.Ishquvvatov, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent A.V.Sadikova, pedagogika fanlari doktori G.A.Asilova, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent G.E.Djanpeisova, filologiya fanlari nomzodi, dotsent D.S.Sa’dullayev, pedagogika fanlari doktori, professor S.S.Bulatov, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent S.F.Abdirasilov, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori T.T.Shoymardonov, pedagogika fanlari nomzodi S.K.Tursunov, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori D.N.Mamatov ILMIY SEMINAR YIG‘ILISh KUN TARTIBI: 1. Masharipova Umida Abduvoxidovnaning “Innovatsion ta’lim sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasi” mavzusidagi doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi. Ilmiy rahbar: p.f.d. prof. B.S.Abdullayeva Ish bajarilgan tashkilot: Nizomiy nomidagi TDPU Taqrizchilar: p.f.d.prof. X.S.Muxitdinova p.f.n.dos. S.K.Tursunov 2. Shodmonova Munira Burxonovnaning “Malaka oshirish tizimida ona tili va adabiyot o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish” mavzusidagi doktorlik (PhD) dissertatsiyasi muhokamasi. Ilmiy rahbar: p.f.d. prof. Q.B.Yo‘ldoshev Ish bajarilgan tashkilot: Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI Taqrizchilar: p.f.d. G.Asilova PhD. T.Shoymardonov 3. Turli masalalar.

Mavzuga oid