Fakultetlararo umumta`lim fanlarini o`qitish kafedrasi

Kafedra a`zolari