Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashki etish bo`limi